rd opuková

rd opuková

přestavba řadového rodinného domu v Praze Řepíchopukova-0

Opukovou ulici lemují převážně volně stojící domky horních starých Řep, místy sdružené do krátkých řad. Urbanismus charakterizuje struktura zahradního města.

1928
Upravovaný dům je prostředním z pěti jednopodlažních rodinných domků v řadě.

1961
Domy byly v průběhu let živelně přestavovány – nástavby, přístavby a garáže. Původní objem se proměnil a jednotný vzhled skupiny pěti domů se vytratil.

2019
Výrazové pojítko mezi domy neexistuje, obnova původního vzhledu skupiny není realistická. Výchozím rámcem navržené architektury je klidný, střídmý výraz, nekonfliktní s rozličnostmi stávajících i budoucích domů v sousedství. Tvarově jednoduchý, ortogonálně řezaný koncept objemu je zakončen rovnou střechou rozdílných výšek. Středové vyvýšení vyvěrá z dětských pokojů ve 2. np a navenek náznakem odhaluje rozmanitost skrytou uvnitř domu. Dispozice je koncipována pro jednu dvougenerační bytovou jednotku a prolínání společně sdílených prostor. Sochařský přístup k práci s vnitřním prostorem, rozličnými výškami stropů se světlíky a zářezy pomáhá rovnoměrné distribuci světla a proslunění hluboké dispozice.

projekt 2019

opukova-1opukova-2opukova-3opukova-4opukova-5opukova-6