rd opuková

rd opuková

přestavba řadového rodinného domu v Praze Řepích
realizace 2023 

Ulici lemují převážně volně stojící domky horních starých Řep, místy sdružené do krátkých řad a v průběhu let živelně přestavované. Urbanismus charakterizuje struktura zahradního města.

V roce 1928 je dům prostředním z pěti jednopodlažních rodinných domků v řadě, které tvoří ucelený architektonický celek. 1961 se proměnil nejen původní objem domu, v té době se díky dřívějším změnám sousedních domů vytratil také jednotný vzhled skupiny pěti domů. 2019 už výrazové pojítko mezi domy neexistuje a obnova původního vzhledu skupiny není realistická. 

Výchozím rámcem navržené přestavby se stal klidný a střídmý výraz, nekonfliktní s rozličnostmi stávajících i budoucích domů v sousedství. Tvarově jednoduchý, ortogonálně řezaný koncept objemu je zakončen rovnou střechou rozdílných výšek. Středové vyvýšení vyvěrá z dětských pokojů v patře a navenek náznakem odtajňuje prostorovou rozmanitost skrytou uvnitř domu. Dispozicí prostupuje prolínání společně sdílených prostor, vystavěné pro jednu dvougenerační bytovou jednotku. Sochařský přístup k práci s vnitřním prostorem, rozličnými výškami stropů se světlíky a zářezy pomáhá rovnoměrné distribuci světla a proslunění hluboké dispozice.