chemoprojekt

chemoprojekt

administrativní budova, Praha Strašnice

Nový administrativní objekt v areálu firmy – úměrný půdorysným a výškovým poměrům pozemku – se nachází na hranici mezi nižší bytovou zástavbou a rozvolněným pásem průmyslových staveb různých objemů a tvarů. Členění do tvarově strohých kubických hmot volně zakončuje uliční zástavbu. Kancelářské prostory doplňuje restaurace v přízemí, fitness pro zaměstnance a samostatně stojící objekty určené pro ubytování hostů a zaměstnanců.

projekt 2007

spolupráce Atelier Šesták

chemo-1

chemo-2chemo-3