domov pro seniory litomyšl

domov pro seniory litomyšl

soutěžní návrh domova pro seniory

litomyslseniori-01

 

URBANISMUS, ARCHITEKTURA

OBYTNÝ SOUBOR “U NEMOCNICE”

Kvalita sousedícího obytného souboru „U nemocnice“ od AP Atelier se odvíjí od sympatického uspořádání vícepodlažního parteru a chytré kombinace soukromých a veřejných prostranství. Soubor má charakter zahradního města. Přímočarý architektonický výraz jednotlivých domů je výrazem myšlenky, že kvalita bydlení se odvíjí především od kvality uspořádání vnitřních a vnějších prostor. Ortogonální struktura naznačuje uliční síť – městský charakter.

KRAJINA

Budoucí hranici zastavěného města definuje plánovaný poldr: nad poldrem bude pole. Kontakt s otevřenou krajinou bude podstatnou součástí života domova pro seniory. Dotyk městského a krajinného charakteru je základním znakem místa.

ROZHRANÍ

Navržený dům se skládá ze dvou částí. Východní, uliční část míří k městu, tvarem a měřítkem navazuje na obytný soubor U nemocnice. Zahradní část na západě pozemku míří do krajiny, má drobnější měřítko a přejímá tvar terénu. Uliční část má veřejný, městský parter; zahradní část je soukromá, intimní. Městská krajina měkce přechází do volné krajiny.

ULICE

Uliční část navazuje na bytový dům A5 a naznačenou ulici potvrzuje jako základní charakter lokality. Zvýšení římsy a otevření parteru je reakcí na charakteristické prvky souboru U nemocnice: pokoru k terénním vztahům a kryté otevřené prostory. Stávající obytný soubor získává další pointu.

ZAHRADA

Zahradní část domova svým tvarem reaguje na tvar terénu, drobnějším měřítkem se přibližuje otevřené krajině. Plochá střecha je kryta bezúdržbovou zelení. Dům je nenápadný, v pohledech z okolních pěších tras nenarušuje ráz krajiny. Zahradní část dává celku variabilitu v uniformitě: přestože uspořádání pokojů je v celém domově stejné, ubytovací možnosti, cíle výhledů a trasy procházek po pozemku jsou maximálně proměnlivé.

SPOJENÍ

Obě části domu spojuje přízemí, z jižní zahrady kryté pod stoupajícím terénem, ze severu otevřené do uliční úrovně. Severní dvůr je veřejně přístupný, nachází se na potenciální pěší trase mezi pásem zeleně s hřišti a obytným souborem B. Interiér i exteriér přízemí je mnohovrstvá hranice: mezi veřejným a soukromým prostorem, mezi pobytem a procházením, mezi městem a krajinou. Komplexní hranice umožňuje mnoho variant komunikace – senioři se mohou zapojit do veřejného života lokality, v míře dle vlastních potřeb.

NOVÉ VAZBY: OKOLÍ

Plocha pozemku je rozdělena na veřejnou a soukromou část. Soukromá zahrada na pozemku je od veřejného dvora výškově oddělena. Zahrada slouží k procházkám seniorů a nabízí snadno dostupné blízké cíle (terasa, altán, skalka s vodním prvkem). Proměnlivé směry pěšin a vzdálenost laviček odpovídají potřebě optimální vzdálenosti mezi odpočinkovými místy. Řešený pozemek obchází po hrázi poldru veřejná pěší trasa. Návrh přidává novou bezbariérovou pěší trasu, která prochází dvorem domova a usnadňuje vzájemný kontakt mezi seniory a rezidenty. Předprostor domova při ulici Zdeňka Kopala je koncipován jako sdílený prostor: doprava je zpomalena, vozovku je možno přecházet bezpečně v libovolném místě, prostor je pobytový. Parkoviště je rozděleno na dvě samostatné části, aby nevznikal dojem rozsáhlé parkovací plochy. Do dvora domova je možný vjezd zásobování.

DISPOZICE

POKOJ: JEDNODUCHOST, VOLITELNÉ SOUKROMÍ

Pokoj o obytné ploše 20 m2 umožňuje jednolůžkové nebo dvojlůžkové uspořádání. Pokoje mají nesymetrický půdorys, aby bylo možné poskytnout spolubydlícím různou míru soukromí jednoduchým přesunutím nábytku. Každý pokoj má polo-oddělenou kuchyňku s malým kuchyňským stolkem a sezením, která má možnost kontaktu se společným prostorem obytné buňky. Míru soukromí lze regulovat dovnitř i ven s ohledem na zdravotní stav nebo náladu ubytovaných. Pokoje umožňují též bydlení partnerů.

OBYTNÁ BUŇKA: SNADNÁ ORIENTACE, UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

Obytné buňky mají 15 pokojů, soustředěných okolo prosvětleného společného prostoru, který je pod vizuálním dohledem z pracovny personálu. Z důvodu univerzální použitelnosti je společný prostor koncipován dle soudobých trendů v navrhování domovů pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Prostor reflektuje klesající potřebu samoty a nabízí charakteristická, snadno zapamatovatelná místa s možností rozmístění prvků reminiscenční terapie. Několik typů pobytových míst pro vzájemnou komunikaci je doplněno intimním zákoutím pro sledování dění. Hlavní pobytový prostor a asistované koupelny jsou situovány ve středu dispozice, v přímém kontaktu s personálem. V uliční části jsou umístěny tři buňky ve třech podlažích. Zahradní část je koncipována volněji: tvoří ji jedna buňka, rozdělená do dvou podlaží. Ve spodním podlaží je pracovna personálu, horní podlaží je dozorováno pouze nepřímo (dvoupodlažní zimní zahrada, odpočinková místnost personálu). Smyslem rozdělení je nabídnout možnost komornějšího, soukromějšího bydlení pro samostatnější seniory, pro které by uniformní ubytování s vážněji nemocnými bylo demotivující. V případě budoucí potřeby zvýšit kapacitu domova je možné obě části o 1-2 podlaží navýšit.

SPOLEČNÉ PŘÍZEMÍ: KONTAKT

Přízemí obsahuje provozní zázemí objektu, radiálně rozmístěné kolem centrální pobytové haly. Administrativní provoz je přímo napojen na pobytovou část haly, umožňuje částečné provázání provozů: jednací místnost a jídelna pracovníků mohou být přístupné i seniorům, senioři mohou vypomáhat v recepci či v kancelářích. Kontakt s intimní vodní plochou je dalším důvodem k pobytu v hale. Sousedící venkovní dvůr umožňuje setkávání seniorů a veřejnosti, přivedené do dvora novou pěší trasou. Smyslem haly je především vytvořit pestrý prostor pro kontakt bydlících se správou objektu, návštěvami i vnějším světem; tento kontakt má mnoho vrstev od intimního pozorování po společné posezení nebo procházky.
Ordinace lékaře je přístupná z interiéru domova i z ulice. Kuchyně je orientována do dvora panoramatickým oknem a umožňuje sledovat kuchařské řemeslo. Samostatný blok dílny, garáže a zahradního skladu je přístupný z exteriéru, jeho provoz je od provozu domova zcela oddělen. V tomto bloku jsou též umístěny odpady k pravidelnému vyvážení; pokud by to bylo z pohledu města žádoucí, lze do místnosti pro odpady umístit též veřejné kontejnery na recyklovaný odpad.

projekt 2014

litomyslseniori-02litomyslseniori-03litomyslseniori-04litomyslseniori-05litomyslseniori-06litomyslseniori-07litomyslseniori-08litomyslseniori-09litomyslseniori-10litomyslseniori-11litomyslseniori-12