nový porg

nový porg

interiér gymnázia a základní školy, Praha Krč

První obnovené reálné gymnázium bylo rozšířeno o nový areál budov v Praze Krči. Pavilóny z 80. let 20. století jsou modernizovány ve třech stavebních etapách. Koncept nového interiéru efektivně využívá původní dispozice. Nábytek kombinuje typové a atypové prvky. Komunikační prostory školy jsou doplněny sítí specifických míst, které dodávají typizované budově svébytný charakter. Barevné řešení je střídmé, vizuální ráz interiéru počítá s průběžnou  účastí žáků i učitelů na jeho utváření. Součástí rekonstrukce je vytvoření nového výrazného hlavního vstupu a nového hřiště.

realizace 2010/2009/2008

spolupráce Ing. arch. Milan Daněk a Atelier Šesták

novyporg-x08
novyporg-02novyporg-03novyporg-04novyporg-05novyporg-06novyporg-07