pod habrovou

pod habrovou

spolupráce na řešení úprav funkcionalistické vily v památkové zóně Barrandov
realizace 2022

Když v roce 1927 V. Havel získal pozemky v lokalitě Habrová, staly se zdejší skály, lomy a úvoz od hlubočepské silnice základní scenérií nového vilového souboru Barrandov. V první etapě výstavby podle urbanistického plánu M. Urbana bylo k dispozici 21 pozemků nad Barrandovskou skálou a 17 pozemků Pod Habrovou, kde sice nebyl realizován plán J. Fragnera a J. Krejcara na výstavbu kolonie typových funkcionalistických domů, avšak nové domy ovlivnila jednotná východiska založená na funkcionalistickém tvarosloví a kompozičních principech.

Samostatně stojící vila č.p. 182 s garážemi mimo půdorys objektu je zasazená do svažitého terénu a byla postavená ve 30. letech podle plánů V. Hlaváčka a V. Müllera.

Hmota domu je složená ze vzájemně prostupujících se kubusů navázaných na schodišťový rizalit, který celý objekt převyšuje. Při rekonstrukci bylo v souladu s dobovým konceptem doplněno mírné rozšíření hmoty do prostoru nevyužívané střešní terasy a rozšíření garáže jako součásti původního mohutného soklu s venkovním schodištěm, vyrovnávajícím terénní nerovnosti. Prostor garáže je propojen s dipozicí na úrovni 1. PP, dispozice bytů v 1. a 2. NP byly zachovány. Původní prvky a materiály byly repasovány, fasády byly obnoveny dle sond původního stavu.