podolskeschody-ico2

podolské schody

podolské schody

skupina bytových domů, Praha Podolí

 

Soubor bytových domů se 44 byty ukončuje uliční frontu ve svahu pod Vyšehradem. Architektura založená na kompozici přesahujících a ustupujících hmot je u pražských bytových domů aktuální od 30. let 20. století dodnes. Je tak možné vytvořit výrazný objekt se současným tvaroslovím, který nenaruší historickou zástavbu. Kompozice fasád užívá horizontálních i vertikálních pásových oken, proměnlivých výšek parapetů i nadpraží oken.

 

realizace probíhá/2013

spolupráce Atelier Šesták a Chmelař architekti

vítězný projekt vyzvané soutěže

podolskeschody-01

podolskeschody-02
podolskeschody-05podolskeschody-04