podolské schody

podolské schody

skupina bytových domů, Praha Podolí

sink-1-1610

Soubor bytových domů se 44 byty o velikostech od 1+kk do 5+kk ukončuje uliční frontu ve svahu pod Vyšehradem. Architektura založená na kompozici přesahujících a ustupujících hmot je u pražských bytových domů aktuální od 30. let 20. století dodnes. Je tak možné vytvořit výrazný objekt se současným tvaroslovím, který nenaruší historickou zástavbu. Kompozice fasád užívá horizontálních i vertikálních pásových oken, proměnlivých výšek parapetů i nadpraží oken.

realizace 2017
spolupráce Atelier Šesták

supervize za Crestyl Chmelař architekti

1. cena odborné poroty pro region Praha 4 v soutěži Realitní projekt roku 2015

sink-2

sink-3sink-4sink-5sink-6sink-7sink-8