britské velvyslanectví

britské velvyslanectví

úpravy zajišťující bezbariérové užívání vybraných částí Britského velvyslanectví v Praze

HISTORIE

Britské velvyslanectví sídlí od roku 1918 v paláci v Thunovské ulici pod Pražským hradem. Za fasádou s bránou, upravenou v roce 1851 ve stylu anglické gotiky, se rozprostírá výrazně lichoběžníková parcela s dvorem obestavěným dvěma křídly renesančního paláce. Při severozápadní straně dvora je situovaná trojkřídlá vrcholně barokní hlavní budova paláce, při ostatních stranách se rozprostírají barokizované fasády jednopatrové, původně renesanční budovy. Nad úroveň valbové střechy hlavní budovy vystupuje pozdně renesanční věž s barokizovanou cibulí s lucernou. Zahrada, upravená jako malý anglický park na vyvýšené rovné terase, leží přímo pod svahem zámeckých zahrad Pražského hradu a budova paláce se z ní díky zasazení do příkrého svahu jeví jako jednopatrová. Původně pozdně renesanční dům byl přestavěn v 17. století. Vrcholně barokní architektonické řešení jihozápadního průčelí paláce bylo zhotoveno spolu se středním zvýšeným přístavkem a úpravou věže v polovině 18. století (J. A. Lurago). Klasicistní úpravy budovy jsou z první poloviny 19. století (K. Pollak). Ve stylu anglické gotiky byla v letech 1850-1851 romanticky upravena vstupní věž, přestavěno nádvorní křídlo s bránou, postaveny schody v zahradě, zahradní terasní zeď a salonek (B. Grueber). Po 1. světové válce byly interiéry upraveny pro reprezentační a provozní účely velvyslanectví. Z novodobých stavebních přeměn je rozsáhlejší povahy adaptace bývalých stájí na kanceláře (1951) a přestavba konzulárního a vízového oddělení s hlavním vstupem v též části paláce (konec 20. století).

VÝCHOZÍ STAV

Přístup do většiny prostor je z hlediska užívání osob s omezenou schopností pohybu nedostatečný a nevyhovující. Stávající řešení vyžadují v nepřiměřené míře asistenci personálu – instalace mobilních ramp, užívání vedlejších vstupů, průchod přes provozní úseky atd. – a asistenci doprovodu – mobilní rampy mají nepřiměřený sklon, je nutné otevírat těžké bezpečnostních dveře apod. Nedostatečné technické a prostorové parametry výtahu a hygienických zázemí umožňují užívání stavby pouze částí skupiny osob s omezenou schopností pohybu.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Návrh usiluje o uživatelsky přívětivé řešení, je kompromisem mezi požadavky legislativy, bezpečnosti stavby a památkové ochrany. Upravená místa jsou pojata architektonicky, jsou využitelná co nejširší skupinou osob s omezenou schopností pohybu, užívání nevyžaduje asistenci (bez plošin apod.). Vizuální podoba navržených opatření je co nejméně nápadná, podřizuje se exponované poloze historické budovy.

Studie 2016

bep