flemingovo

flemingovo

půdní nástavba v Praze Dejvicích

Asymetrický blok s řešeným domem byl postaven před rokem 1938 v období dynamického rozvoje Dejvic podle Engelova regulačního plánu. Do druhé světové války vyrostla v okolí Flemingova náměstí základní uliční síť, z velké části jednotlivé bloky. V poválečném období byly v okolí budovány velké soubory budov fakult ČVUT, blokové uspořádání bylo nahrazeno hřebenovým a do uspořádání území vstoupila výrazná asymetrie. Budovy postavené od 80. let dodnes jsou solitérní, respektují stávající uliční síť, opouští snahu o měřítkové či architektonické návaznosti na neoklasicistní Engelův plán.

V porovnání s nástavbami sousedních domů působí řešený dům nedokončeně. Navržená nástavba opětovně vyvažuje vztah jednotlivých domů bloku.  Spodní pásový arkýř, v šířce původního rizalitu a výšce sousedících akrýřů, stírá pocit výškového rozdílu mezi domy. Horní arkýř posiluje středovou osu bloku. Dvorní nástavby dynamizují původní vertikalitu a měřítkově odpovídají proporčnímu členění hmot vnitrobloku. Měděné opláštění nástaveb je pro řešené území typické.

projekt 2016

spolupráce s monom works s.r.o.

fleming-03-1070fleming-04-1070

fleming-02-1610fleming-01-1610