h55

h55

soutěžní návrh komunitního centra v Hloubětíně, Praha

Předpokladem fungujícího komunitního centra je komorní měřítko, univerzální a nízkoprahová forma. Návrh rozvíjí hodnotné prvky genia loci lokality – zalamovanou uliční čáru a malé měřítko ulice – a doplňuje neobvyklou gradaci budov ve svahu s dominantou kostela.

Společenský sál je zahloubený, má podobu jedné z mnoha pro území charakteristických zdí a zídek. Dispozice je komprimována na účelné minimum. Kavárna je brána do zahrady, střecha sálu je venkovní platforma pro knihovnu.

Police za okny knihovny tvoří živý výkladec. Technické pojetí návrhu se soustředí na dosažení energetických úspor.

projekt 2014
odměna poroty v architektonické soutěži

h55-01h55-02h55-03

h55-04h55-05h55-06h55-07h55-08