kozojedy

kozojedy

rekreační chata v terénním zářezu potoka Šembera

Sevřené údolí, osada chat různorodých tvarů a velikostí, ohraničeno pásem lesa, poli a loukami. Nová dřevostavba 5,6 x 9,1 m se rodí na místě původní chaty, vyrůstá z betonového soklu, vzhled vychází z urbánního charakteru osady.

Zahuštění vnitřního prostoru generuje charakteristický rys dispozice – raumplán, prostory s různou výškou podlah a proměnlivou světlou výškou, odpovídající užití. Přízemí o dvou ložnicích slouží primárně pro hosty. Prostřední podlaží tvoří hlavní obytný prostor, dělený nábytkem. V horním podlaží jsou ložnice propojené se střešní terasou.

Dešťová voda bude zachycována v nádrži pod terénem a zpětně využívána v objektu. Vytápění krbem bude kombinované s elektrickým přímotopným ohřevem. Na střeše předpokládáme umístění fotovoltaických panelů pro hybridní solární elektrárnu.

projekt 2019

kozojedy-1kozojedy-2kozojedy-3kozojedy-4