bydlení pro seniory

bydlení pro seniory

dostavba a adaptace bývalé školy na domov pro seniory, Praha Lysolaje

Novým funkčním využitím rekonstrukce a dostavby malého klasicistního domu ve svahu lysolajského údolí je komorní domov pro seniory s drobným zázemím služeb. Klenutý prostor v přízemí rekonstruovaného objektu slouží jako jídelna, kavárna a víceúčelový sál, v patře a podkroví je denní stacionář, pokoje respitní péče a zázemí pro terapeuty. Hlavní vstup do domova je navržen v prosklené dvoraně, která spojuje původní dům s dostavbou. Transparentní plášť dvorany nabízí obyvatelům domova výhledy do okolních zahrad a zelených svahů údolí, přičemž původní klasicistní dům chrání soukromí před pohledem z ulice. Ve dvoraně je kromě recepce odpočinková hala, v patrech jsou galerie se vstupy do pokojů. Třípodlažní dostavba je zasazena do příkrého jižního svahu, jsou v ní pokoje a apartmány se zázemím. Pokoje o celkové kapacitě 30 lůžek jsou orientovány do soukromé zahrady ve svahu. Každý pokoj má předzahrádku nebo balkon. Společná část zahrady je terasovitě upravena. Venkovní schodiště umístěné na východní straně pozemku umožňuje přímý vstup z ulice do zahrady. Objekt je bezbariérový.

lysolaje-x5

1NP/2NP/3NP

Při výběru použitých materiálů a barevného ladění celého domova byly upřednostněny přírodní materiály, teplé a světlé odstíny v interiéru i exteriéru. Velký důraz je kladen na působení vegetace na atmosféru domova. Většina stávajících stromů je zachována a doplněna novými. Krycí konstrukce vstupní haly, zábradlí balkonů a dělících zástěn jsou navrženy jako treláž pro popínavou zeleň.

projekt 2005

spolupráce Atelier Šesták

vítězný projekt vyzvané architektonické soutěže

lysolaje-x3lysolaje-x2lysolaje-x1lysolaje-x4