mělník čp 244

mělník č.p. 244

interiér městského domu

Interiér je navržen pro t. č. probíhající rekonstrukci domu č.p. 244 v památkové zóně města. Historická stavba malebného maloměstského měřítka je přestavována dle návrhu Ing. arch. E. Ježdíkové z roku 2017. Hmota budovy viditelná z ulice je původní, fasádám je navrácen klasicistní, přísně symetrický výraz. Přístavba do dvora má soudobý architektonický výraz, propisující účelnost vnitřních prostor do fasád. Koncepce interiéru je vystavěna na dialogu historických a novodobých přístupů k architektonické tvorbě.

1. np
V přízemí a ve sklepení je čitelnost původního prostoru a konstrukcí nejvyšší. Oprašujeme schodiště, zachováváme vstup a obložkové dveře velkorysých rozměrů podporujíc klasicistní charakter vstupního prostoru. Od sklepa po 3. np postupně ubývá původního a převládá nové. Dispozice je tradiční chodbová, proporce odráží původní a každá z hlavních místností má nově výrazně výtvarně pojednanou jednu stěnu. Tělocvična coby součást přístavby se vymezuje proti původnímu domu – podobně jako obývací pokoj o patro výš přiznává soudobý původ
a neskrývá své konstrukce.

2. np
Po výstupu z historického schodiště získává převahu nové, prostřednictvím obývacího pokoje expandujícího do kuchyně. A zatímco schodiště do přízemí se zachovanými historickými prvky spojuje stále ještě „staré se starým“ – otevřená chodbička vedle schodiště je odrazem původní dispozice – schodiště do podkroví je už spojnicí „nového s novým“. Portál schodiště do podkroví vstupujícího upozorňuje, že opouští společný rodinný prostor a přechází do hravého dětského světa.

3. np
Podkrovní prostor je celý pojat novodobě, historické tvary ani prvky již neužívá a dílem upouští od racionality světa dospělých. Vchod skříní lze chápat jako příchod do Narnie, země fiktivního světa. Za zavřenými dveřmi běží čas jinak, nelineárně. Závěr pokoje se zvedá jako hora a přechází v lezeckou stěnu.

Projekt 2020