nábřeží řeky loučné

nábřeží řeky loučné

soutěžní návrh na úpravu veřejných prostor, Litomyšl

nabreziloucne-11

 

Stávající park je výjimečnou přírodní zónou v těžišti města. Návrh posiluje vztahy mezi přírodou říčního koryta a rostlou strukturou městského jádra, opouští nivelizační přístup. Podobu parku určuje příroda. Hřiště se prolíná s okolím, vodní hladina se stává součástí života parku.

Pěší lávky přes řeku jsou jádra příčných os, jejichž zvýrazněním se posiluje spojení parku s městem. Historická ulice Vodní valy se mění v bezpečný sdílený prostor, jehož charakter určují stopy historické parcelace propsané do dlažby.

Zásahy do porostů jsou minimální, nenarušují ekologickou rovnováhu a souzní s romantickým půvabem břehů. Provádějí se postupně s ohledem na přirozenou adaptaci ekosystému a hnízdění. Navržené úpravy jsou snadno realizovatelné s možností zapojení veřejnosti.

projekt 2013

spolupráce Klára Dědová

 

nabreziloucne-10nabreziloucne-12nabreziloucne-13

 

nabreziloucne-14