šatovka

šatovka

soutěžní návrh adaptace usedlosti v Šáreckém údolí na seniorské centrum, Praha Dejvice

Původní využití usedlostí v Šáreckém údolí, spojené s rolnickým hospodářstvím, dnes již nejde obnovit. Ztracený význam Šatovky posilující místo a komunitu obnovit lze. Stará usedlost vyjadřuje historickou kontinuitu, vznikající dialog historie a současnosti je mostem k dialogu mezi generacemi i mezi sousedy. Morfologii svahu kopíruje škála míst k podpoře setkávání, bezbariérové trasy využívají dochované viniční terasy. Usedlost se otvírá k dlážděným prostranstvím, v kavárně se setkávají aktéři: obyvatelé, děti, turisté a návštěvníci. Bydlení seniorů je umístěno na zvýšené terénní plošině, zajišťující soukromí. Dětské hřiště v aktivní části zahrady podporuje kontakt mezi generacemi.
Architektura vystavěná na jednoduchém půdorysu obklopuje dvůr, kvalitu bydlení zlepšují možnosti komunikace a aktivní účasti na společenském životě. Podpora sousedských vazeb neomezuje nabídku dostatečného individuálního soukromí, diverzita bezbariérových bytů
reaguje na životní situace. Byty obklopují krytá pobytová místa s možností posezení venku za každého počasí. Každý byt je plně vybavený, kuchyňky jsou orientované do pavlačí, některé z bytů podporují spoluužívání. V nároží jsou prostory pro společenské aktivity bydlících.
Současný vzhled Šatovky navrhujeme revitalizovat do původní podoby, uvnitř usilujeme o zachování podstatného: klenby, původní proporce místností umožňují vícevrstvé užívání prostoru. Nové využití požaduje integraci výtahu.

projekt 2018
spolupráce Raumleipzig Architekten
2. cena v  architektonické soutěži

2019-satovka-02019-satovka-12019-satovka-22019-satovka-3