václavák

václavák

soutěžní návrh úprav Václavského náměstí v Praze

vaclavak-06

Dnešní Václavské náměstí je vnímáno v mnoha vrstvách: omšelý národní symbol, zastaralá turistická tepna, zóna kriminality, symbol nefungující pražské dopravy. Soutěž měla za cíl najít budoucí vzhled prostoru za požadavku zachování již navržených dopravních úprav (přeložení severojižní magistrály, návrat tramvají do náměstí, podzemní garáže). Náš návrh se snaží rozproudit opomíjenou diskuzi o tom, jaký má mít nejdůležitější pražské náměstí charakter. Považujeme za nesprávné přistupovat k úvahám o náměstí s nostalgickou pietou a podporovat tak současný charakter prázdné národní ikony.

Výchozím prvkem návrhu je nahrazení většiny osobní automobilové dopravy. Odstraněním bariéry dvouproudé okružní silnice se náměstí otevře pro pěší. Náměstí je po své délce rozděleno na několik zón s různou náplní. Střídají se zóny kulturní, shromažďovací, turistické, transportní atd. Betonová stavební skulptura, procházející osou celého náměstí, je nabídkou činností a zábavy – sestává z kapslí, jejichž využití se mění podle aktuální potřeby, od krátkodobých instalací velikonočních trhů po trvalé kulturní či komerční prostory.

Součástí návrhu je též znovuoživení divadla Bouda. Navržené odstranění budovy ČKD na Můstku umožní navrácení symbolické hodnoty tomuto mostu mezi živelnou zástavbou Starého Města a sebejistými stavbami moderní doby.

projekt 2005

 vaclavak-03vaclavak-04vaclavak-05