av čr

av čr

Institut aplikovaných věd a dostavba Ústavu termomechaniky Akademie Věd ČR, Praha Libeň

Nová budova Institutu aplikovaných věd slouží jako vědecký inkubátor i jako reprezentativní vstupní objekt areálu akademie. Budova krom laboratorních, kancelářských a ubytovacích kapacit nabízí velký přednáškový sál, informační centrum a prostory pro veřejnost. Zpřístupnění areálu veřejnosti napomáhá velký centrální park. Architektonické řešení institutu i nové budovy Ústavu termomechaniky je založeno na použití krystalických hmot, symbolizujících – v kontrastu k okolní panelové zástavbě – svébytnost současné vědecké práce. Nepravoúhlé tvary jsou použity i v řešení parteru, kde je využito sbíhajících se tvarů k naznačení směrů pohybu a perspektivním klamům.

projekt 2008/2007

spolupráce DES Praha s.r.o.

iav-01

iav-03iav-05iav-04

iav-07iav-08