chaty

chaty

studie rodinných domů a chat

Tři typy domů jsou výsledkem úvah nad letním bydlením v Posázaví. NDomy umožňují krátkodobé i celoroční obývání. Charakter domů je ovlivněn myšlenkou, že zahrada a okolní příroda jsou důležitější než stavba samotná.

Domy se odlišují velikostí, náplní a použitým materiálem. Společné je situování na pozemku, tradiční výchozí hmota (podkroví se sedlovou střechou), materiály blízké letním chatám a současné stavební detaily.

Oproti běžným domům je větší pozornost věnována zabezpečení proti vloupání po dobu dlouhé nepřítomnosti majitelů.

koncept 2008


letnidomek-01

První typ (a) je největší, půdorysné členění odpovídá rodinným domům dnešního standardu: přízemí je využito především jako obývací prostor, v patře jsou ložnice orientované do zahrady a prosvětlená hala s jednoramenným schodištěm. Úzká proporce štítu dům opticky zmenšuje. Hlavní stavební materiál je dřevo ve dvou přírodních barvách. Zabezpečení otvorů je provedeno buď ‚mřížováním‘ dřevěnými sloupky, nebo pomocí posuvných stěn, nahrazujících okenice.

Typ (b) dodržuje stejný stavební program, zaměřuje se na zmenšení velikosti domu. Půdorys přízemí je výrazněji dělen na funkční zóny pomocí posuvných stěn. Čtyři ložnice v podkroví jsou orientované na všechny světové strany. V materiálovém řešení se uplatňuje uměle korodovaný měděný plech. Z plechu jsou též otvíravé okenice, takže se po jejich uzavření stává dům zvenku kompaktní neproniknutelnou skořápkou – je zazimován.

Typ (c) je redukován na nejmenší možnou míru, zastavěná plocha je pouhých 5,5x8m. Dům má dvě ložnice v patře, jedinou koupelnu, obytný prostor s vysokým stropem a malou galerií v podkroví. Architektonický ráz domu užívá nepravidelné geometrie, což napomáhá zmenšení obestavěného prostoru a dává domu nezaměnitelný výraz. Materiálové řešení využívá opět dřevo dvou barev.